Forretningsbetingelser

1. Generelt

1.1. De følgende Generelle tipsregler gælder for kunden ift. samtlige tipskontrakter, og kunden anerkender senest tipskontrakten idet den indgåes.  
1.2. Tipskontrakten træder i kraft ved at kunden accepterer et tipstilbud. Ift. tolkningen af kontraktindholdet er CASHPOINTs skriftlige dokumenter afgørende. Hvis tipskuponen udleveres til kunden uden at denne gør modsigelser, accepterer kunden tipskuponens rigtighed. Der tages ikke hensyn til senere klager. 
1.3. Ved ethvert tip deltager kunden som kontraktpart på den ene side, og på den anden side CASHPOINT Malta Ltd., Level 1, Salvu Psaila Street Birkirkara BKR 9077, Malta, (i det efterfølgende kort "CASHPOINT"). Det er absolut forbudt for børn og unge at tippe. De tipsbegivenheder, der kan tippes på, bestemmes af CASHPOINT.
1.4. De generelle tipsregler har CASHPOINT tilpasset, sådan så de følger gældende national lov. Den fremherskende sprog i tilfælde af fortolkning er dansk.
1.5. Tipskunden erklærer, 
1.5.1. at have den fornødne alder ift. den lov, der gælder det sted, hvor kontrakten bliver indgået. I tvivlstilfælde er CASHPOINT berettiget til at kræve legitimation.
1.5.2. ikke at have viden om udgangen af den begivenhed, der ligger til grund for det pågældende tip, før kontrakten blev indgået. 
1.5.3. at de midler som denne benytter som tipsindsats, ikke stammer fra ulovlige handlinger, samt at midlerne står kunden frit til rådighed. 
1.5.4. at deltagelsen ved tips ikke er forbudt for kunden pga. juridiske eller andre grunde.
1.5.5 at CASHPOINT til enhver tid er berettiget til ikke at acceptere et tip uden angivelse af en grund, samt at begrænse de maksimale tipsindsatser og/eller ændre odds før CASHPOINT tager imod og dermed accepterer tips. Derudover er det frit op til bookmakeren at fastlægge bindende odds og udbetalingsgrænser for tipskunden.
1.5.6. Kunden har mulighed for at spærre sin konto i 24 timer, en måned eller for altid. Hvis en kunde spærrer sin konto, så kan han/hun ikke mere indgå væddemål.
1.6. CASHPOINT er berettiget til af egen kraft og til enhver tid - også efter kontrakten er indgået - at korrigere skrive-, regne- eller oddsfejl selvstændigt og uden at der stilles nogen spørgsmålstegn ved det. Herudover er det op til CASHPOINT at fastlægge bindende odds og udbetalingsgrænser for tipskunden.
1.7. I de tilfælde hvor der er tale om en åbenlys fejl fra CASHPOINTs side, udbetales de typiske odds, der eksisterede hos andre tipsfirmaer på det tidspunkt, hvor tipskontrakten blev indgået. CASHPOINTs ret til at anfægte kontrakten pga. fejl er ikke påvirket heraf.
1.8 Hvis det efter indgåelse af en tipskontrakt viser sig, at indholdet af tipskontrakten ikke er klart eller ikke kan bestemmes, er tippet ugyldigt og tipsindsatsen betales tilbage – dette uafhængigt af hvorfor det forholder sig sådan. 
1.9. En ensidig tilbagetrædelsesret fra tipskundens side, er efter indgåelse af tipskontrakten udelukket.
1.10. Dagen efter at en tipsbegivenhed er slut, træder en frist på 90 dage i kraft. Hvis tipskuponen ikke indløses indenfor denne frist, mister kunden sin ret til evt. udbetaling. CASHPOINT forbeholder sig ret til at vente op til 45 dage med at udbetale en tipsgevinst efter at tipskuponen er forelagt CASHPOINT.
1.11. Det er ikke tilladt for tipskunden at give eventuelle fordringer overfor CASHPOINT, som stammer fra tipskontrakter, videre mod eller uden vederlag, at benytte disse på andre måder, kontraktmæssigt eller ej, eller at søge at modregne fordringer fra CASHPOINT med denne form for fordringer.
1.12. Den sagligt ansvarlige domstol, der har sæde i CASHPOINTs forvaltningscentral, er ansvarlig for alle stridigheder som omhandler tipskontrakten, hvis ikke der er nogen andre ansvarlighedsbestemmelser, der nødvendigvis træder i kraft.
1.13. I de tilfælde hvor der i forbindelse med afgivelsen af tips optræder fejlagtig eller ufuldstændig dataoverførsel og/eller andre omstændigheder, der ligger udenfor CASHPOINTs indflydelse, tager CASHPOINT udtrykkeligt afstand fra ansvar. Evt. ulemper som tipskunden som følge heraf oplever, herunder formueretslige ulemper, er således ikke CASHPOINTs ansvar.
1.14. I de efterfølgende tilfælde, er tippet ugyldigt og/eller tipskontrakten bliver efterfølgende annulleret. Det fører til at tipsindsatsen betales tilbage til tipskunden. 
1.14.1. Hvis tipsbegivenheden ikke finder sted, sådan som det er beskrevet på oddslisten (fx hvis hjemmebane ændres til udebane), med mindre holdet der har hjemmebane udnytter sin hjemmebaneret på et fremmed sportanlæg (uafhængigt af de grunde der måtte være for det). 
1.14.2. Hvis tippet afgives efter den reelle start af en tipsbegivenhed, eller hvis tippet ikke overholder de generelle tipsregler. Tidspunktet, som CASHPOINT fastlægger som tidspunktet for afgivelse af et tip, er bindende for tipskunden.
1.14.3. Hvis en tipsbegivenhed bliver aflyst eller ikke finder sted, med mindre at
1.14.3.1. der på det tidspunkt, hvor tipsbegivenheden aflyses offentliggøres et nyt tidspunkt for denne, der ligger senest 2 dage efter det oprindelige tidspunkt for tipsbegivenheden (gælder ikke for aflyste eller afbrudte kampe i MLB, se her pkt. 1.14.6) eller 
1.14.3.2. tipsbegivenheden finder sted i ændret form som del af en sportslig turnering (fx verdens- eller Europamesterskab, nationalt mesterskab, OL, tennisturnering osv.).
1.14.4. Hvis tipsbegivenheden bliver afbrudt, uden at der umiddelbart efter afbrydelsen bliver offentliggjort et officielt resultat. Efterfølgende ændringer af placeringerne, (fx skrivebordsafgørelser), bliver der hermed ikke taget hensyn til. 
1.14.5. Hvis en tenniskamp bliver afgjort ved walk over eller opgivelse
1.14.6. Hvis kampe i Major League Baseball (MLB) bliver afbrudt eller aflyst. 
1.15. Hvis en tipsbegivenhed bliver afbrudt, og der umiddelbart herefter falder en officiel afgørelse, så opretholdes tippet og pkt. 1.16 træder i kraft. En tenniskamp som vindes pga. walk over eller opgivelse tæller som om kampen ikke er spillet, sådan så indsatsen skal betales tilbage til kunden.
1.16. I forhold til at vurdere en tipsbegivenhed gælder særligt følgende regler: 
1.16.1. Afgørende er de resultater, der bliver offentliggjort umiddelbart efter en tipsbegivenhed er slut (fx sejrsceremoni, hvis denne finder sted umiddelbart efter tipsbegivenheden). 
1.16.2. Ved fodbold- og ishockeykampe er resultatet efter den regulære spilletid afgørende. Evt. forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence osv. har ingen indflydelse på tipskontrakten, med mindre dele af kontrakten specifikt nævner afvigelser fra denne regel (fx UEFA-cup oprykningstip).
1.16.3. Hvis der på samme sted finder to eller flere konkurrencer sted, (fx to storslalomkonkurrencer), så gælder alle tips, som er afgivet før første begivenhed, udelukkende for den første begivenhed, med mindre noget andet udtrykkeligt er aftalt. 
1.16.4. Ved American Football, basketball og baseball tæller resultatet inkl. forlænget spilletid i forhold til alle begivenheder og varianter. 
1.16.5. Ved "dødt løb" (2 eller flere med samme placering) bliver udbetalingerne delt efter dette resultat (fx giver en tipsindsats på 100 og odds på vinderen på 1,80 en tipsudbetaling på 180, ved to vindere er udbetalingen på 90 for hver af de to, ved tre vindere 60 osv.). Hvis der kun er 2 deltagere (hold) ved en tipsbegivenhed (fx ved Head to Head-tips), og tilbydes der ikke noget odds for uafgjort, bliver den samlede indsats betalt tilbage ved ”dødt løb”. Udbetalingerne deles altså ikke.
1.16.6. Ift. resultater af sportsbegivenheder tager det altid lidt tid før de er officielle. Systemet afventer bekræftede resultater fra officielle kilder, (fx FIA, FIFA, WTA...), hvilket normalt kun tager et par minutter. Men ift. mindre populære begivenheder, og særligt ift. begivenheder der ikke er relateret til fodbold, kan det tage op til flere timer. CASHPOINT gør dog alt for at tilbyde resultater så hurtigt som muligt.
1.17. Hvis en tipsbegivenhed finder sted ifølge de Generelle tipsregler, og en deltager eller et hold ikke stiller op, så opretholdes tipskontrakten ("play or pay"); det betyder, at et tip, der er placeret på en af de deltagere eller et af de hold, der ikke stiller op, gælder som tabt. 
1.18. Hvis flere tipsresultater kombineres ("Kombinationstip") gælder følgende:
1.18.1. Hvis en eller flere begivenheder bliver aflyst, afbrudt eller af andre årsager ikke finder sted, uden at denne/disse gentages i henhold til pkt. 1.14.3., eller uden at der følger et officielt resultat i henhold til pkt. 1.14.4, så bliver denne/disse tipsbegivenhed(er) afregnet med oddset 1,00. Det gælder også for tenniskampe, der afsluttes pga. walk over eller opgivelse.
1.18.2. Hvis alle tipsbegivenheder bliver aflyst, afbrudt eller af andre årsager ikke finder sted, uden af disse gentages i henhold til pkt. 1.14.3, eller uden at der offentliggøres et officielt resultat, så bliver tipskontrakten opløst med tilbagevirkende kraft og tipsindsatsen skal betales tilbage. Det gælder også for tenniskampe der afgøres via walk over eller opgivelse.
1.18.3. Hvis kontrakten først bliver indgået efter at en eller flere begivenheder er gået i gang, gælder oddset 1,00 for denne begivenhed. Hvis kontrakten først bliver indgået efter at samtlige begivenheder er gået i gang gælder pkt. 1.14.2.
1.19 Tipskunden erklærer, at han/hun ikke kender resultatet af en bestemt begivenhed på det tidspunkt hvor han/hun afgiver tippet.
1.20 Hvis en kunde indenfor et bestemt tidsrum mister et beløb, der ligger over normen, forbeholder CASHPOINT sig ret til at gribe ind med egnede foranstaltninger, der kan beskytte kunden.
1.21 Ethvert brud på disse forretningsbetingelser vil føre til at din konto bliver lukket, samt at sagen overgår til bedrageriafdelingen.
 
1.22 Det er strengt forbudt at lave indbyrdes aftaler.
 
1.23 Kunden kan udelukke sig selv eller oprette indbetalingsgrænser ved at skrive til support@cashpoint.dk.
 
1.24 Hvis du udelukkes midlertidigt eller permanent, bliver du tilbudt at blive optaget i den danske Spillemyndigheds nationale register. Hvis du optages, bliver du blokeret og udelukket fra alle websider, der har licens i Danmark, (hvilket inkluderer alle brands som drives af operatøren), i løbet af udelukkelsens relevante periode. Se følgende information for yderligere information om det nationale register: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977841&vId=0&xlang=us&lang=DA
 
1.25 Kundeklager behandles individuelt og ift. firmapolitikken, der følger følgende ansvarskæde: First-level support, second-level support, ledelsen.
 
1.26 Midler, der står på en spillekonto, som er blevet lukket ift. den pågældende spiller, bliver i overensstemmelse med disse Generelle forretningsbetingelser pkt. 1.35.-1.38., betalt tilbage hvis kunden ønsker det.
 
1.27 Kunden accepterer CASHPOINTs brug af NemID-processen og andre officielt anerkendte processer ift. baggrundstjek.
1.28 Gevinstgrænser
1.28.1. Udbetalingen af gevinster sker kun op til den af CASHPOINT fastsatte gevinstgrænse. Hvis tipskunden afgiver et tip, hvor udbetalingen overskrider gevinstgrænsen, hæfter CASHPOINT ikke for det beløb, der overstiger denne grænse. Tipsudbetalinger bliver i dette tilfælde tilsvarende reduceret. Det gælder også hvis CASHPOINT ikke har gjort kunden opmærksom på en mulig overskridelse af gevinstgrænsen idet denne afgav tippet. CASHPOINT hæfter aldrig for det mulige teoretiske gevinsttab på grund en sådan reduktion.  
1.28.2. Hvis en tipskunde afgiver flere ens tips (også kombinationen af enkelt- og kombinationstips), hvor den samlede gevinst overstiger gevinstgrænsen, så har CASHPOINT ret til at reducere tipsindsatsen i en sådan grad som det er nødvendigt for at overholde gevinstgrænsen.
1.28.3. CASHPOINT forbeholder sig ret til at fastlægge gevinstgrænser for den enkelte tipskunde. 
1.28.4. CASHPOINT forbeholder sig ret til at reducere grænser for tips, hvor de af CASHPOINT fastlagte grænser for en begivenhed bliver overskredet ift. den samlede gevinst, sådan så disse grænser ikke bliver overskredet. 
1.29 Internettips
1.29.1. Tipskunden erklærer udtrykkeligt før oprettelsen af forretningsforbindelsen med CASHPOINT at have læst alle henvisningerne på hjemmesiden, samt de Generelle forretningsbetingelser og alle beslægtede informationer. Desuden erklærer tipskunden udtrykkeligt at anerkende og forstå disse. Hvis de regler og love, der gælder i tipskundens hjemland strider mod de pågældende tipskontrakter, er CASHPOINT ikke ansvarlig, hvis tipskunden alligevel indgår kontrakter. Tipskunden erklærer udtrykkeligt at have informeret sig fuldt ud om de gældende juridiske forskrifter. Disse særlige bestemmelser er gyldige som supplement til de Generelle forretningsbetingelser.
1.29.2. Tipskunden erklærer udtrykkeligt, at alle angivelser ved registreringen på cashpoint.dk, eller ethvert andet relateret website, er korrekte. Både uforsætlige og bevidst forkerte angivelser ved registreringen på cashpoint.dk, (dvs. for- og efternavn, fødselsdato, adresse, e-mailadresse osv.), vil under alle omstændigheder føre til, at alle de indsatser og gevinster, der står i forbindelse med denne kundekonto, bliver blokeret ift. udbetaling. Det er strengt forbudt for mindreårige at spille, selv når der er en forældremyndighedsindehaver eller andre voksne til stede. Ved en overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder CASHPOINT sig retten til at tilbageholde eventuelle gevinster og indlede juridiske skridt mod de voksne, som gør det muligt for mindreårige personer at spille.
 
1.29.3. En spiller skal personligt registrere sig. Ved første indbetaling til en konto som CASHPOINT udpeger, via bankoverførsel, via betaling med kreditkort eller via en anden indbetalingsmetode, som CASHPOINT tilbyder, bliver der for hver registreret tipskunde oprettet en tipskonto, hvorfra alle indbetalinger, indsatser, gevinster og udbetalinger udføres.
1.29.4. Tipskunden er financielt ansvarlig for den tipskonto som denne har hos CASHPOINT. Desuden er tipskunden ansvarlig for enhver anden risiko ift. tipskontoen. Hvis tipskontoen bliver misbrugt af en tredje part er CASHPOINT ikke ansvarlig for dette. Derfor anbefales det tipskunden at behandle kundenummer, brugernavn og password fortroligt, da det er kunden der er financielt ansvarlig ved samtlige overførsler af midler til og fra kontoen, hvor kundenummer/ brugernavn og/eller password nævnes eller hvor disse efterfølgende opnås, jf. CASHPOINTs sikkerhedsprocedurer (fx vha. "sikkerhedsspørgsmålet").
1.29.5. Indbetalinger til tipskontoen kan ske ved overførsel til den konto som CASHPOINT nævner, eller vha. kreditkort eller en anden af de betalingsmetoder som CASHPOINT tilbyder. 
1.29.6. Det er ikke muligt at spille på kredit. Tips kan kun accepteres, hvis den samlede tipsindsats er overført til den konto som CASHPOINT nævner, før der spilles i casinoet, eller før tippet afgives ift. den sportsbegivenhed som tippet er rettet imod. Også ved betaling med kreditkort er det sådan, at et tip kun kan accepteres hvis det pågældende kreditkortfirma bekræfter betalingsindgangen i tide (dvs. umiddelbart før begivenheden går i gang eller før der spilles ved casinobordet).
1.29.7. Hvis der ikke er fuld dækning på tipskontoen på det tidspunkt hvor et tip placeres, og bliver det manglende beløb ikke overført i tide, har CASHPOINT valget mellem at annullere tippet eller også at acceptere tippet med det tilgodehavende der reelt står til rådighed på tipskontoen som tipsindsats. 
1.29.8. Alle ind- og udbetalinger til og fra tipskundens tipskonto bliver udelukkende accepteret i den valuta som CASHPOINT tilbyder. Vekselkursrisikoen er tipskunden ansvarlig for. Det samme gælder for de indsatser der benyttes ved placering af tips. Der er evt. grænser og servicegebyrer på både ind- og udbetalinger.
1.29.9. Gevinster bliver overført til tipskontoen som tilgodehavende og kan beyttes til flere tips. Hvis tipskunden udtrykkeligt ønsker det, kan gevinster også udbetales på samme måde som midlerne blev indbetalt. En udbetaling via posthuset, kontant eller via en check er ikke mulig. CASHPOINT forbeholder sig ret til at tilbageholde udbetalinger indtil en kunde har legitimeret sig selv. Det fulde indbetalte beløb skal mindst omsættes en gang ved at afgive tips, før der kan anmodes om udbetaling. Udbetalinger er udelukkende mulige til den bankkonto eller den Moneybookers konto, hvormed tipskunden er registreret hos CASHPOINT. Der kan være grænser og servicegebyrer ift. både ind- og udbetalinger.
1.29.10. Før den første udbetaling er enhver CASHPOINT-kunde forpligtet til at legitimere sig. CASHPOINT kan til enhver tid kræve at se bestemte dokumenter ift. et identitetstjek med henblik på at fatslå spillerens/kundens identitet. CASHPOINT forbeholder sig ret til at tilbageholde samtlige financielle midler og/eller gevinster indtil de krævede dokumenter er indsendt. En eller flere af følgende dokumenter kan kræves tilsendt:
1.29.10.1. En kopi af gyldig legitimation, som er udstedt af den ansvarlige institution i et anerkendt land, fx pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Ved dette identitetstjek kan CASHPOINT også kræve at tipskunden sender en gas-, vand- eller elregning eller en lejekontrakt.
1.29.10.2. En kopi af bankpapirer, kontoudskrifter, fx fra en konto hos Skrill (Moneybookers) e.l.
1.29.11 Klager over kontoudskrifter og den saldo som fremgår heraf, skal senest sendes via anbefalet brev tredive (30) dage efter slutningen af den måned hvor tipsbegivenheden fandt sted.
1.29.12 Ved åbenlyse fejl fra CASHPOINTs side ift. odds, forbeholder CASHPOINT sig ret til at ændre de forkerte odds til de korrekte odds uden at informere tipskunden, samt at gennemføre de tilsvarende ændringer af tipskundens tipskonto.
1.29.13 CASHPOINT er berettiget til at korrigere alle åbenlyse fejl, der er opstået ved udarbejdelsen af kundens kontoudskrifter.
1.29.14 CASHPOINT garanterer ikke at de data, der via internettet overføres fra CASHPOINT og til tipskunden og omvendt, altid kan overføres fuldstændigt og uden fejl. 
1.29.15 Kunden erklærer sig indforstået med at telefonsamtaler med CASHPOINT kan optages, samles og opbevares på magnetiske medier.
1.29.16 Kunden erklærer sig indforstået med at alle de personlige informationer, som CASHPOINT har indhentet i forbindelse med at der bliver afgivet tips, bliver gemt og anvendt af CASHPOINT. Alle personlige informationer er udelukkende tilgængelige for personer, som er autoriseret af CASHPOINT, og som har ret til at kende disse data ift. at kunne gøre deres job. Kunden er derudover indforstået med at få tilsendt CASHPOINT-reklamer samt andre informationer og skrivelser fra CASHPOINT som post, fax, sms eller e-mail. Oddslister bliver ikke tilsendt separat, men kan altid ses på CASHPOINTs hjemmeside eller på de pågældende teletekstsider.
1.29.17 Hver kunde har kun lov til at have 1 registrering og dermed 1 tipskonto. Hvis en kunde overtræder denne regel bliver samtlige konti spærret, og samtlige bonusser og/eller gevinster der stammer herfra bliver annulleret.
1.29.18 Hvis det viser sig at tipskunden imod tipsreglerne har oprettet flere konti og har placeret det samme tip på disse, så er gevinstgrænsen summen af de gevinster, der er placeret på dette tip. CASHPOINT hæfter på ingen måde for teoretisk mistede gevinster pga. sådanne reduktioner.
1.29.19 Ved deltagelse i konkurrencer o.l., accepterer kunden de specifikke bestemmelser for deltagelse, der beskrives på CASHPOINTs website.
1.29.20 Disse bestemmelser kan læses på flere forskellige sprog. Hvis der er afvigelser eller uklarhed omkring betydningen af et eller flere ord, er det den danske version der gælder.
1.29.21 Det er ikke tilladt for maltesiske og amerikanske borgere at placere tips og benytte online casinoet. 
1.30. CASHPOINT har ret til at begrænse eller spærre adgangen for bestemte spillere/kunder. Sådanne afgørelser træffes udelukkende og i ubegrænset omfang af CASHPOINT.
1.31. Alle tidsangivelser som CASHPOINT benytter sig af er centraleuropæisk tid (CET).
1.32. Livetips
1.32.1. Livetips er kendetegnet som et sådant ved en tilføjelse i tipstilbudet og/eller på tipskuponen (Live eller Livetip). Disse tips er eksplicit også åbne for tips efter at begivenheden er gået i gang. Ved denne tipsform ændrer oddsene sig på dynamisk vis, og bliver konstant tilpasset det aktuelle kampforløb. Det afgørende resultat for livetippet er det resultat, der foreligger umiddelbart efter det pågældende væddemål er afsluttet. Efterfølgende ændringer (fx skrivebordsafgørelser) har ingen indflydelse på vurderingen af de tilbudte livetips.
1.32.2. Tennis Livetips
Bliver en tenniskamp, som tilbydes af CASHPOINT som livetip, afbrudt og ikke fortsat den samme dag (centraleuropæisk tid), så er alle de tips, hvor udgangen endnu ikke er afklaret, ugyldige, og bliver afregnet med oddset 1,00. Tips, som allerede var afgjort inden afbrydelsen (fx tips på ”Hvem vinder det 1. sæt?” ved afbrydelse i 2. sæt), bliver ikke berørt af denne. Disse tips bliver afgjort alt afhængig af det reelle forløb, og berøres ikke af kampens senere forløb.
1.32.3. Fodbold Livetips
Ved fodbold livetips gælder retningslinjerne fra de Generelle tipsregler også ift. at vurdere udgangen af en kamp. Dvs. at tips på en kamp, der ikke har noget officielt resultat, bliver erklæret for ugyldige. Undtagelser er specielle tips, som allerede var afgjort inden kampafbrydelsen (fx tips på halvlegsstillingen, når kampen bliver afbrudt i 2. halvleg). Disse tips bliver afgjort alt afhængig af det reelle forløb og berøres ikke af kampens senere forløb. 
1.32.4. Formel1 Livetips
De Generelle tipsregler gælder også ved vurderingen af livetips ift. Formel 1. Igen er undtagelser specielle tips, som er afgjort inden tidspunktet for en evt. afbrydelse (fx tippet ”Hvem fører efter 10 runder?”, når løbet afbrydes efter 15 runder). Sådanne tips vurderes som gyldige. 
1.32.5. Hvis billedet forsvinder eller tv-visningen stopper på den tv-station, som CASHPOINT har nævnt ift. et livetip, og kan udgangen af en tipsbegivenhed ikke bestemmes entydigt (fx "Hvem vinder det 3. parti?” eller ”Hvem skyder det næste hjørnespark?”), så bliver de tips der er umiddelbart berørt heraf vurderet med oddset 1,00.
1.32.6. Ift. alle andre sportarter gælder:
Ved alle livetips gælder de Generelle tipsregler ift. vurderingen af tips. Undtagelser er specielle tips, som er afgjort inden der kommer en afbrydelse. Disse vurderes som gyldige. 
1.33. Resterende tid
1.33.1. Resterende tid-tippet er en særlig form for livetip og har særlige kendetegn. Ved samtlige tipsvarianter er udgangspunktet altid uafgjort (0:0) i kampen. Det betyder at kun mål, der er scoret efter tipsafgivelsen, er relevante ift. vurderingen af et tip. Derudover gælder de Generelle tipsregler samt de supplerende regler for livetips. 
1.34. Tennis 
1.34.1. Hvis en kamp ikke bliver afsluttet, bliver de tips, der er afgivet ift. denne kamp vurderet med oddset 1,00. Det omfatter alle varianter ift. begivenheden. Det gælder også hvis en af de to nævnte spillere bliver udskiftet inden kampen går i gang. 
1.34.2. Sættips: Hvis det antal af sæt, der skal spilles, ændrer sig, bliver alle de tips der er afgivet ift. denne form for tips (sættips) afregnet med oddset 1,00. Tips der retter sig mod udgangen af kampen beholder deres gyldighed. 
1.34.3. Tiebreaktips: Hvis det antal af sæt, der skal spilles, ændrer sig, bliver alle de tips der er afgivet ift. denne form for tips (tiebreaktips) afregnet med oddset 1,00. Tips der retter sig mod udgangen af kampen beholder deres gyldighed. 
1.34.4. Turneringssejr: Hvis en tipsbegivenhed finder sted jf. de Generelle tipsregler, og en deltager eller et hold ikke stiller op til begivenheden, så opretholdes tipskontrakten ("play or pay"); det betyder at et tip som kunden har afgivet på deltageren eller holdet, som ikke stiller op, vurderes som tabt.
1.34.5. I følgende tilfælde bevarer tennistips deres gyldighed: 
1.34.5.1. Udskiftning af spilledagen 
1.34.5.2. Udskiftning af "indoor" med "outdoor" og omvendt
1.35. Kunden kan også anmode om særlig kundebeskyttelse ved at sende en e-mail til kundeservice. Efter kundens særlige ønske kan fx antallet af tips, der kan blive afgivet, begrænses. Bonuser kan udelukkende udbetales når udbetalingerne følger omsætningen, sådan som det beskrives i de Generelle forretningsbetingelser (bonus). Casinooverførsler tæller også som omsætning, den automatiske proces og bekræftelse kan dog af tekniske årsager tage op til 24 timer.
1.36. Alle kunders overførsler vil blive kontrolleret med henblik på at forebygge pengevask. Derudover bliver mistænkelige overførsler meldt til de relevante myndigheder, og kunden får ikke besked om disse henvendelser.
1.37. Kunden har ret til at lukke sin konto. I sådanne tilfælde har kunden ret til at skrive til kundeservice på e-mailadressen support@cashpoint.dk og bede om at få lukket kontoen, samt få overført kontoens tilgodehavende til den konto, hvor de oprindeligt kom fra. CASHPOINT forbeholder sig ret til at bede om personlige dokumenter, der kan bruges ift. at identificere kunden. Disse dokumenter er beskrevet ovenfor. CASHPOINT forbeholder sig samtidig ret til at tilbageholde tilgodehavendet indtil CASHPOINT har foretaget en sikker identifikation.
1.38. Hvis en spillekonto har været inaktiv i mere end 30 måneder, bliver den pågældende konto defineret som inaktiv og/eller den bliver sat i bero. Det gælder ift. alle kontoer der er sat i bero (pga. inaktivitet, selvudelukkelse, udelukkelse etc.). CASHPOINT vil forsøge at tage kontakt med kunden med henblik på at overføre evt. tilgodehavende tilbage til en konto efter kundens eget ønske – så længe den samme spiller er kontoindehaveren og med sikkerhed kan identificeres som denne. Hvis kunden ikke kan kontaktes via de kommunikationskanaler som kunden har angivet, (e-mail, telefonnummer), og midlerne ikke kan betales tilbage til kunden, (i tilfælde af at spilleren ikke med sikkerhed kan identificeres og/eller en gyldig bank eller andre kontoinformationer ikke står til rådighed), vil CASHPOINT afgøre hvordan der fortsættes ift. denne sag. I den forbindelse vil CASHPOINT starte med at opkræve servicegebyrer på maks. 10 DKK om måneden.
1.39. Saldoopdateringer ift. kunders kontoer sker på et cyklisk grundlag. Pga. tekniske begrænsninger, sker det hvert 30. sekund samt hver gang et spil åbnes eller lukkes. Kunden kan dog selv gøre det manuelt ved ganske enkelt at opdatere browseren ift. siden.
1.40. Idet de forretningsmæssigt accepterede regler følges, rundes gevinster op/ned til det næste hele beløb.
Eksempler: 
Beregnet gevinst: 12,50 DKK, udbetaling: 13,00 DKK
Beregnet gevinst: 39,14 DKK, udbetaling: 39,00 DKK
1.41. Lotteries and Gaming Authority of Malta regulerer ingen aspekter af den landbaserede forretning. CASHPOINT's licens er kun gyldig i Danmark og Grønland.
2. Casino
2.1. Ved ethvert spil med ægte penge er det alene op til kunden at beslutte at spille samt at vurdere risikoen. Ved at deltage i spil med ægte penge accepterer kunden at alle spil hos CASHPOINT (Casino-, Games-, Slots- eller Live Casino-sider) hverken er anstødelige, forkastelige, unfair eller uanstændige.
2.2. Et spil etableres så snart en spiller har tilstrækkeligt med jetoner/tilgodehavende af spillepenge på dennes CASHPOINT konto, på det tidspunkt hvor denne placerer sin indsats. Hvis ikke det er tilfældet får spilleren en fejlmelding, der opfordrer spilleren til at skaffe det nødvendige antal jetoner/ tilgodehavende af spillepenge. Om spilleren følger denne opfordring er spillerens frie beslutning.
2.3. Som indsats tæller udelukkende det beløb som er bekræftet og registreret af CASHPOINT. 
2.4. Den maksimale spilleindsats bliver bestemt af spillerne indenfor den ramme som bordets maksimalgrænse tillader.
2.5. SPILLEPENGE: Enhver bruger kan deltage i samtlige spil som tilbydes af CASHPOINT i ”træningslejren” („play for fun“). I denne del har kunden mulighed for at benytte det tilgodehavende af spillepenge, som stilles kunden til rådighed, som spilindsats. Der gælder i „play for fun“-delen de samme indsatsgrænser, som også eksisterer i Casinodelen med ægte penge. Casinoets spillepenge kan kun benyttes i Casinoets træningslejr („play for fun), og har ingen kommerciel værdi.
2.6. Det er ikke tilladt for maltesiske og amerikanske borgere at placere tips og benytte online casinoet. 
2.7. Regler og betingelser for spil kan aldrig ændre sig mens et spil er i gang eller aktivt.
2.8. Spil og anvendte regler er uafhængige af kendetegnene ved kundens udstyr og/eller den anvendte kommunikationskanal.
3. Xtreme Bonus
 
3.1. De generelle forretningsbetingelser fra CASHPOINT gælder.
 
3.2. Ved mistanke om misbrug ved flere tilmeldinger, (falske kontoer, spillefællesskaber), forbeholder cashpoint.dk sig ret til at annullere bonusen samt evt. gevinster, der udspringer af denne. 

3.3. Xtreme bonusen er en bonus ved kombinationsvæddemål som kan forhøje gevinsten.

3.4. Bonusbetingelserne ift Xtreme er som følger:

3.4.1. Xtreme bonusen på 5% står til rådighed ved mindst 5 normale tips med odds på mindst 1,20. 

3.4.2. For hvert ekstra tip med et odds på mindst 1,20 forhøjer Xtreme bonusen sig med yderligere 5%, op til maksimalt 30%.

3.4.3. Hvis der tilføjes et live væddemål med et odds på mindst 1,20 til et kombinationsvæddemål, reduceres minimumsantallet af tips, der er nødvendige ift. en Xtreme bonus med 1 tip. Det mindst mulige antal af tips er 3.

3.4.4. Væddemålsindsatser på Casino bidrager ikke til at opfylde bonusbetingelserne.

3.5. Beslutninger der træffes af cashpoint.dk er endegyldige og kan ikke forhandles.

3.6. Hvis en af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, mister bonusen sin gyldighed. CASHPOINT forbeholder sig ret til at beskytte sig mod ethvert misbrug, og ved ovenstående hændelser vil CASHPOINT nægte de pågældende spillere at deltage i yderligere aktioner.

3.7. CASHPOINT har til enhver tid ret til at ændre eller afslutte et reklamefremstød, bl.a. pga. tekniske fejl, computerviruser, manipulation, etc. Det gælder dog ikke ift. væddemål eller kampe, der allerede er i gang.
Version 8.3
Seneste opdatering: Mai 2016