Fortrolighedspolitik
Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan Cashpoint (Malta) Ltd., Salvu Psaila Street 172, Birkirkara BKR 9077, Malta (Herefter: CASHPOINT) behandler personlige data.

1. Behandling af personlige data

Alle personlige data behandles i overensstemmelse med lovbestemmelserne og i overensstemmelse med EU’s persondataforordning (GDPR). Personlige data ses kun af personer, der er autoriseret af CASHPOINT, og som har ret til at kende disse data for at kunne udføre deres opgaver.

1.1. Registrering og identifikation

I forbindelse med den personlige registrering og første oprettelse af en væddemålskonto afgiver kunden følgende personlige data i overensstemmelse med de relevante love:
 • Stamdata (for- og efternavn, bopæl, fødselsdato, nationalitet, ...)
 • Kontaktoplysninger (gyldig e-mailadresse, valgfri: gyldigt telefonnummer)
 • Brugernavn og adgangskode eller PIN-kode (frit valgt af kunden)
 • Kontoindstillinger (standardindsats, valuta, bonus, ...)
 • Data eller kopi af et gyldigt officielt foto-id, der opfylder kravene til pas og identitetskort i Tyskland.
 • CPR-nummer
Det er et lovkrav, at kunden skal afgive disse data (med undtagelse af kontoindstillinger) og/eller skal opfylde CASHPOINTs kontrakt. Uden disse data kan CASHPOINT ikke opfylde sine juridiske forpligtelser eller opfylde sine kontraktlige forpligtelser og kan derfor ikke indgå i kontraktforholdet som helhed. (Kontoen er indstillet således, at administrationen af væddemålskontoen og standardindstillingerne kan tilpasses til kunden.)
Desuden vil data under registreringsprocessen og efterfølgende blive behandlet eller indsamlet på følgende måde:
 • Som en del af registreringsprocessen kan dataene fra kunden sammenlignes med databasen hos en tjenesteudbyder med speciale i identitetskontrol for at hjælpe CASHPOINT med at kontrollere identitet og bopæl.  
 • Foretages verifikation af den lovlige minimumsalder på tidspunktet for registrering ved at sammenligne dataene med en national eller regional database med det nationale identifikationsnummer i overensstemmelse med lovkrav.
 • Derudover udføres der ved den første registrering og derefter med regelmæssige mellemrum en lovbestemt test for at afgøre, om kunden er en politisk udsat person. Dette gøres ved at sammenligne dataene fra kunden med en egnet database.
 • Desuden sker der første gang på tidspunktet for registrering og efterfølgende, hver gang kunden logger ind eller placerer væddemål, en lovmæssigt krævet sammenligning af de data, som kunden stiller til rådighed med de relevante regioners sortlister eller sanktionslister.
 • Med henblik på forebyggelse af hvidvaskning af penge samt for at overholde beskyttelsen af spillerne kan der kræves yderligere risikofyldte beviser i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser ved registrering og derefter med regelmæssige mellemrum. Verifikationen af personoplysninger kan muligvis også udføres af specialiserede udbydere. Sådanne beviser kan f.eks. være en notarbekræftet kopi af pas, identitetsbevis, kundens erhverv, kilde til aktiver for indsatser, kreditkontrol mv.
 • I forbindelse med registreringen sættes forudindstillede betalings- og spilgrænser.
 • Som en del af den valgfri kundekort bestilling oprettes et kundekort med og et kortnummer, som tildeles kunden.
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Myndigheder, offentlige institutioner og domstole på grundlag af den lovpligtige oplysningspligt
 • Databaseleverandører, der udfører identitetskontrol og kreditrapporter
 • Databaseleverandører, der fører registre overpolitisk udsatte personer
 • IT-udbyder
 • Skatterådgiver
 • Myndigheder og offentlige instanser for at gennemføre de lovbestemte sammenligninger med databaser til kontrol af alder, for at verificere det nationale identifikationsnummer og for at undersøge enhver potentiel kundeblokering
Ovennævnte data, der indsamles under registreringsprocessen eller opdateres senere, vil blive opbevaret, så længe forretningsforbindelsen eksisterer og efter behov for at opfylde de lovbestemte krav til opbevaring.

1.2. Ind- og udbetaling

Hver kunde modtager en væddemålskonto som led i registreringsprocessen, hvor hans/hendes indskud og udbetalinger bogføres.
Senest inden den første udbetaling af en præmie skal CASHPOINT have bekræftet kundens identitet på grund af lovmæssige krav for at sikre, at den person, der anmoder om udbetalingen, også er den registrerede kunde. Derudover kræver CASHPOINT en bankkonto for at muliggøre udbetaling, så længe der ikke vælges nogen alternativ betalingsmetode.
Som en del af betalingerne indsamles følgende data:
 • Transaktionsdata for betaling (ID, dato og klokkeslæt, IP-adresse, ...)
 • Fakturerings- og betalingsoplysninger (beløb, bekræftelse eller afslag på betaling, ...)
 • Bankoplysninger (navn på kontohaver, navn på bank, IBAN, BIC)
 • Betaling-specifikke data (mobilnummer, bonuskode, kreditkorttype, ...)
 • Overholdelse af bonusbetingelserne
 • Overholdelse af grænserne
Kundens levering af disse data er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten og opfyldelsen af lovmæssige forpligtelser. Uden disse data kan CASHPOINT ikke foretage en betaling eller udbetale en gevinst.
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Myndigheder, offentlige institutioner og domstole på grund af den lovbestemte oplysningspligt
 • Banker og betalingsudbydere
 • IT-udbydere
 • Skatterådgiver
Ovennævnte data vil blive opbevaret, så længe forretningsforbindelsen eksisterer og som krævet for at opfylde den lovbestemte opbevaringspligt.

1.3. Spilforløb

Hvis kunden placerer et væddemål eller et Spil i Kasinoet, indsamles følgende personoplysninger fra kunden:
 • Transaktionsdata for væddemålet eller spillet (ID, dato og klokkeslæt, IP-adresse, ...)
 • Detaljer om væddemål (nummer, genstand for væddemål, begivenhed og odds, indsats, gevinst, ...)
 • Spilledetaljer (ID, spil-ID, spiltype, ...)
 • Overholdelse af grænserne
 • Overholdelse af bonusbetingelserne
CASHPOINT skal indsamle disse data for at opfylde de juridiske forpligtelser og for at opfylde kontrakten. Uden disse data kan CASHPOINT ikke modtage væddemål og spil i kasinoet.
Derudover indsamles følgende data i tilfælde af mistanke om bedrageri:
 • For at bekæmpe bedrageri indhentes der oplysninger gennem specialiserede tjenesteudbydere, når der placeres væddemål, hvor der er mistanke om bedrageri
Indsamlingen af disse data er påkrævet ved lov som en bekæmpelse af bedrageri. Uden disse oplysninger kan CASHPOINT ikke modtage væddemål.
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Myndigheder, offentlige institutioner og domstole på grund af den lovbestemte oplysningspligt
 • Tjenesteudbydere eller organisationer, der er specialiseret i bekæmpelse af bedrageri
 • IT-udbydere
 • Skatterådgiver
Overførsel af data til myndigheder, offentlige institutioner og skatterådgivere er et lovmæssigt krav. For at beskytte Cashpoints legitime interesser er det nødvendigt at sende data sammen med nødvendige stamdata til specialiserede udbydere af bedrageribekæmpelse. Overførsel af data til IT-tjenesteudbydere er nødvendig for at behandle væddemålene og spil i kasinoet.
Ovennævnte data vil blive opbevaret, så længe forretningsforbindelsen eksisterer og som krævet for at opfylde den lovbestemte opbevaringspligt.
Kunden skal stille disse data til rådighed.

1.4. Support og klagehåndtering

I forbindelse med supportforespørgsler og klager fra kunder indsamles følgende personoplysninger:
 • Stamdata og kontaktoplysninger indsamlet om kunden som led i hans/hendes registrering
 • Indholdet af spørgsmålet eller klagen
Det er nødvendigt at stille disse data til rådighed for at opfylde kontrakten. Uden disse data kan CASHPOINT ikke give brugerspecifik support eller håndtere klager.
Derudover indsamles følgende data fra kunden:
 • Hvis kunderne kontakter telefonens support-hotline, kan de bidrage til at forbedre servicekvaliteten ved frivilligt at acceptere en lydoptagelse. I dette tilfælde bruges lydoptagelsen til intern evaluering og serviceforbedring.
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Myndigheder, offentlige institutioner og domstole på grund af lovbestemte oplysningspligt
 • IT-udbydere
 • Support-tjenesteudbyder
Overførslen af disse data til IT- og supportserviceudbydere er nødvendig for administration af support og håndtering af kundehenvendelser og -klager.
Dataene sendes også til forskellige modtagere i et tredjeland (uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Databeskyttelsesniveauet i tredjelande svarer i nogle tilfælde ikke til det, der gælder for medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. CASHPOINT overfører dog kun personoplysninger om kunder til lande, for hvilke EU-Kommissionen har besluttet, at de har et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse eller træffer foranstaltninger for at sikre, at der er et passende databeskyttelsesniveau for alle modtagere. F.eks. indgår CASHPOINT standardkontraktklausuler. Disse er tilgængelige ved forespørgsel på kontaktens e-mailadresse.
Ovennævnte data vil blive opbevaret, så længe forretningsforbindelsen eksisterer og som krævet for at opfylde den lovbestemte opbevaringspligt.

1.5. Beskyttelses af spillere

Hvis kunden anmoder om en spillerbeskyttelsesforanstaltning eller sætter grænser, indsamles følgende personoplysninger fra kunden:
 • Transaktionsdata og stamdata
 • Grænser for betaling og væddemål og Spillegrænser
 • Selvudelukkelse
Det er nødvendigt, at kunden stiller disse data til rådighed for at opfylde kontrakten og for at opfylde de af lovmæssige forpligtelser.
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Myndigheder, offentlige institutioner og domstole på grund af den lovbestemte oplysningspligt
 • IT-udbydere
Ovennævnte data vil blive opbevaret, så længe forretningsforbindelsen eksisterer og som krævet for at opfylde den lovbestemte opbevaringspligt.

1.6. Tekniske oplysninger

Hvis kunden er aktiv på CASHPOINTs hjemmeside, eller hvis appen bliver brugt, vil følgende data blive indsamlet:
 • Bruger- og sessiondata (ID, dato og klokkeslæt, IP-adresse, browseroplysninger, ...)
 • Tekniske data, der gør det muligt at identificere en terminal
 • Log-in data
Indsamlingen af disse data skal ske for at beskytte CASHPOINTs faciliteter mod angreb eller ved en mulig efterfølgende strafforfølgelse af angriberne og tilbageholdelse i tilfælde af bedrageri. På grund af eksisterende regionale restriktioner for væddemål er det også nødvendigt at indsamle disse data for at slå fast, hvilken region kunden befinder sig i, når han/hun logger ind ("Geo-IP restriktioner").
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Myndigheder, offentlige institutioner og domstole på grund af den lovbestemte oplysningspligt
 • IT-udbyder
Offentliggørelse af data til (retshåndhævende) myndigheder er påkrævet for at spore eventuelle angreb på CASHPOINT. Dataoverførslen til IT-udbydere er nødvendig for at afvikle væddemål og kasinoet.
Behandlingen af disse data er i CASHPOINTs legitime interesse for at sikre integriteten, bekæmpelsen af bedrageri og beskyttelsen af sine systemer.
Ovennævnte data vil blive opbevaret, så længe forretningsforbindelsen eksisterer, og det er nødvendigt at opfylde den lovbestemte opbevaringspligt. Logfiler gemmes derimod i 3 år.

1.7. Markedsføring

Følgende data behandles med henblik på at sende oplysninger om CASHPOINT, nyhedsbreve, specialtjenester, kuponer og andre salgsfremmende materialer, hvis kunden accepterer det:
 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer)
 • Detaljer om nyhedsbreve eller nyheder og forsendelsesdata
Behandlingen af disse data er nødvendig for fremsendelse af informationer, nyhedsbreve, kuponer og andre reklamematerialer pr. post, via e-mail, via SMS og via push-besked.
Ydermere indsamler CASHPOINT løbende følgende data:
 • Udføres første gang på tidspunktet for registrering og efterfølgende ved hvert log-in en sammenligning med et centralt register, der angiver, om en kunde ønsker at modtage eller afviser at få tilsendt reklamemateriale (såsom nyhedsbreve, informationsmeddelelser, kuponer). Dette gør det muligt for CASHPOINT at tage hensyn til eventuelle poster i disse lister.
Modtagerne af disse data omfatter:
 • Markedsførings-tjenesteudbydere
 • IT-udbydere
 • Myndigheder og offentlige institutioner skal lovligt sammenligne med databaser for at kontrollere, om kunden ønsker eller afviser modtagelse af reklamemateriale
Behandlingen af disse data sker kun med kundens samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes uden angivelse af årsag via Support E-MailAdresse eller under kontoindstillinger efter log-in.
Ovennævnte data gemmes, så længe kundens samtykke eksisterer.
 

1.8. Andre formål

CASHPOINT vil informere kunden om de givet personoplysninger, hvis de behandles til andre formål end det, der er angivet ovenfor.

2. Cookies

CASHPOINT bruger også cookies og andre teknologier til at gøre sin hjemmeside og apps mere personlige, overskuelige og mere sikre for brugerne, for at forbedre sin hjemmeside og apps, for at muliggøre bestemte funktioner eller for at udføre visse statistiske analyser.
Cookies er små filer, der er gemt på den enhed, browser eller app, som bruger anvender, og som giver visse oplysninger til den placering, der angiver cookien. Cookies kan indeholde visse (personlige) oplysninger (f.eks. IP-adresse, indstillinger for dit operativsystem/enhed, hjemmeside, hvorfra filen blev hentet, filnavn eller dato og klokkeslæt for hentning).
Besøgende kan forhindre indsættelse af cookies i indstillingerne for den anvendte browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, ...). For at gøre dette skal du vælge indstillingen "Accepter ikke cookies" eller noget lignende i indstillingerne (Indstillinger> Fortrolighed> Cookies). Afhængigt af browseren er det muligt at anmode om samtykke, før cookies indsættes. Indsatte cookies kan slettes når som helst. Instruktioner til blokering eller sletning af cookies findes på https://www.aboutcookies.org/.
Hvis der ikke accepteres cookies, eller disse slettes, kan det i enkelte tilfælde medføre funktionelle begrænsninger på hjemmesiden eller apps. Vær også opmærksom på, at CASHPOINT ikke er ansvarlig for eksternt indhold.
Følgende typer af cookies kan bruges af CASHPOINT som en del af dets hjemmesider og apps:
 • Væsentlig cookies: Disse cookies er afgørende for, at websteder eller apps fungerer korrekt. Disse cookies samler ikke personlige oplysninger.
 • Performance eller webanalyse cookies: Disse cookies overvåger adfærd på vores hjemmesider og i vores apps og gør det muligt for os at forbedre deres ydeevne. Disse cookies samler ikke personlige, men kun anonyme eller aggregerede data. Disse bruges til CASHPOINTs legitime interesser til analyse, optimering og økonomisk drift af deres online tilbud.
 • Funktionalitets cookies: Disse cookies sikrer, at de aspekter, som brugerne allerede har valgt, gemmes (for eksempel sprog). De hjælper med at forbedre brugervenligheden og med at personliggøre din oplevelse. Kun pseudonymdata behandles under disse cookies.
 • Reklame eller målretning af cookies: Disse cookies bruges til at give dig tilpasset indhold, som kan være af interesse for dig, samt at måle kampagnernes effekt eller effektivitet. Dette gøres normalt ved hjælp af værktøjer fra specialiserede serviceudbydere. Disse cookies kan bruges til at gemme de hjemmesider, du har besøgt, og dele dem med tredjeparter, f.eks. reklamebureauer. Disse cookies indeholder for det meste en krypteret nøgle, og i grunden pseudonym eller anonyme data behandles som en del af disse cookies. Reklame cookies bruges af CASHPOINT til at fremme kunder gennem online marketing og reklamekampagner baseret på legitime interesser.
 • Cookies fra tredjepart: Disse er cookies, som er indsat af tredjeparter på din enhed, så de kan stille deres tjenester til rådighed for dig. Indstillingerne for disse cookies er underlagt de respektive tredjeparters cookie politik
 

2.1 Førstepartscookies

Følgende cookies bruges på vores hjemmesider og i apps, som kun giver adgang til selve det anvendte domæne.
Cookienavn Årsag til indsættelse og indhold Cookietype
c_utm_campaign Indsætter associeret virksomheds UTM-tag (fx: "verdensmesterskab") Sporing
cbtag Indsætter associeret virksomheds BTag (krypteret tag) Sporing
c_referer Indsætter henvisningsstedet, hvis det ikke er Cashpoint, XTiP eller Merkur (URL) Sporing
ad_network Specificerer registreringskilden (fx "DIREKTE", "PARTNER", "DATTERSELSKAB") Sporing
bettingslip Sætter hele spillekvitteringen ind i cookien, så den kan bruges senere af javascript (URL-kodet JSON-streng) Funktionel
cpLanguage, langid Gemmer det valgte sprog på hjemmesiden ("en" or 1) Funktionel
asked Indsættes, hvis en mobilbruger udtrykkeligt anmoder om at se Desktop-hjemmesiden ("1") Funktionel
depositvalue Indsætter det beløb, der blev indbetalt på brugerens konto ("1000") Sporing
sendmail Markerer, at den aktuelle bruger har fået tilsendt aktiveringsmailen (sandt, falsk) Væsentlig
selectedBettingMarket Gemmer valgte væddemåls-markeder (JSON-streng med sports-Ids og markeds-Ids) Funktionel
timetomidnight Indsætter tiden til midnat for 24 timers-filteret i minutter (123) Funktionel
worldcup_overlay_website, worldcup_overlay_mobile Indsætter, om verdensmesterskabs-overlejringen skal vises igen ("vis_ikke_igen") Funktionel
redirect Indsætter, om brugerens besøg skyldes en viderestilling ("1") Funktionel
lastpage Indsætter den sidste side, som brugeren har besøgt, går tilbage til den sidste side efter login (URL som en streng uden efterstillede parametre) Funktionel
visited Indsætter, om mobilvejledningen er blevet set ("1") Funktionel
client Indsætter, hvilken intern API-klient, der anmoder om indholdet, internt navn på ekstern partner (fx "xtipfun") Væsentlig
oddsformat Definerer, hvilket oddsformat (decimal, brøkdel) der skal bruges ("2") Funktionel
cookieConsent
ctaConfirmed
Gemmer, hvis brugeren har givet sit samtykke til brugen af cookies fra vores virksomhed ("1") Funktionel
casino_game_reality_check Interval ifølge hvilket realitetstjek vises i kasinoet ("30000") Funktionel
PHP session_id Sessions-ID (krypteret nøgle) Væsentlig
 

2.2 Tredjepartscookies og eksternt indhold

Vi bruger aktivt JavaScript-indhold fra eksterne udbydere på vores hjemmesider. Når du går ind på vores hjemmeside, kan disse eksterne udbydere modtage personlige oplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmesider. Det er muligt, at disse data behandles uden for EU. Du kan forhindre dette ved at installere en JavaScript-blokering, fx browserplugin'et "NoScript" (www.noscript.net) eller Ghostery (www.ghostery.com) eller ved at deaktivere JavaScript i din browser. Bemærk, hvis du gør dette, kan du måske ikke udnytte den fulde funktionalitet på de hjemmesider, som du besøger. Bemærk også, at CASHPOINT ikke påtager sig noget ansvar for eksternt indhold.
Tredjepart Oplysninger og framelding Cookietype
BingAds https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/
http://www.networkadvertising.org/choices/
Målretning
Connextra http://geniussportsmedia.com/privacy-policy/ Målretning
CrazyEgg https://www.crazyegg.com/privacy
https://www.crazyegg.com/opt-out
Ydeevne
Facebook-Pixel http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ Målretning
Google Adwords http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
Målretning
Google-Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Ydeevne
Google Tag Manager https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ Ydeevne, sporing
Income Access https://www.incomeaccess.com/privacy_policy.asp Målretning
Optimove (Piwik) https://www.optimove.com/privacy-policy Ydeevne, målretning
salesforce.com https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/ Tracking, marketing
 
Bing Ads
This website uses the conversion tracking of Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Bing Ads uses anonymous cookies to collect data regarding user actions on an advertiser’s websites. XTIP uses Bing Ads to learn how often users click our advertisements, how long users spend on our site, how often they visit, and other data.
You can find further information on data protection and on the cookies used for Microsoft Bing on the Microsoft website: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/ If you do not wish to participate in Bing Ads data collection, please follow the instructions outlined on this page: http://choice.microsoft.com/en/opt-out or http://www.networkadvertising.org/choices/.

Connextra 
JavaScript-kode fra Genius Sports Group Limited (25a Soho Square, London, W1D 4FA, UK) er indlæst på vores hjemmeside. Connextra er spilbranchens nr. 1 adserver og leverer livepriser og -meddelelser til onlinereklamer, der opbygges dynamisk. Hvis du har aktiveret JavaScript i din browser og ikke har installeret en JavaScript-blokering, kan din browser overføre personlige oplysninger til Connextra. Data indsamles anonymt (dato/tidspunkt, sidevisninger) og pseudonymt (IP-adresse). Du kan få mere information om Connextras beskyttelse af personlige oplysninger på: http://geniussportsmedia.com/privacy-policy/. Hvis du helt ønsker at forhindre, at Connextras JavaScript-kode eksekveres, kan du installere en JavaScript-blokering (fx www.noscript.net or www.ghostery.com).
 
CrazyEgg
Vores hjemmeside bruger CrazyEgg, en tjeneste, der leveres af Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA. CrazyEgg bruger "cookies", der lagres på din computer til brug for analyser af, hvordan brugere navigerer på vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger, fx IP-adresser og brugeraktivitet, kan blive overført til Crazy Egg og gemt dér på en server. Du kan forhindre indsamling og overførsel af persondata (især din IP-adresse) og brug af disse oplysninger ved at deaktivere JavaScript i din browser eller ved at installere et værktøj som fx "NoScript". Du kan få mere information om Crazy Eggs beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.crazyegg.com/privacyhttps://help.crazyegg.com/article/165-crazy-eggs-gdpr-readiness/. Du har mulighed for framelding via følgende link: https://www.crazyegg.com/opt-out.
 
DoubleClick
DoubleClick bruges på vores hjemmeside, en tjeneste, der leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). DoubleClick bruges til at vise reklamer, når du går ind på vores hjemmeside. DoubleClick bruger oplysninger (men ingen personlige data såsom dit navn eller din e-mailadresse) i forbindelse med dine besøg på denne og andre hjemmesider for at vise reklamer for produkter og tjenesteydelser, der er af interesse for dig. Hvis du ønsker at vide mere om disse metoder eller gerne vil vide, hvilke muligheder du har for at forhindre, at disse oplysninger bliver brugt af DoubleClick, skal du klikke her: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.
 
Facebook-Pixel
I forbindelse med vores onlinetilbud anvendes pga. vores berettigede interesser i analyse, optimering og erhvervsmæssig drift af vores onlinetilbud og til disse formål den såkaldte Facebook-pixel fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du bor i EU af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Facebook er certificeret i forbindelse med Privacy Shield-aftalen og tilbyder på den måde en garanti for at overholde den europæiske lovgivning om databeskyttelse: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active Ved hjælp af Facebook-pixlen er det for det første muligt for Facebook at definere de besøgende af vores onlinetilbud som målgruppe for visningen af annoncer (såkaldte Facebook-Ads). Således anvender vi Facebook-pixlen, så de Facebook-Ads, som vi indrykker, kun vises for Facebook-brugere, som har en interesse i vores onlinetilbud, eller som udviser de definerede kendetegn (f.eks. interesse i bestemte emner eller produkter, som defineres ved hjælp af de besøgte websider), som vi overfører til Facebook (såkaldte „Custom Audiences“). Ved hjælp af Facebook-pixlen ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-Ads svarer til brugernes potentielle interesse og ikke virker irriterende. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi derudover forfølge effektiviteten af Facebook-reklameannoncerne til statistiske og markedsføringsformål ved at kigge på, om brugere efter et klik på en Facebook-reklameannonce er blevet videresendt til vores website (såkaldt „conversion“). Facebook-pixlen tilknyttes ved en indlæsning af vores websider direkte af Facebook og kan gemme en såkaldt cookie, dvs. en lille fil, på din enhed. Hvis du efterfølgende logger på Facebook eller besøger Facebook, mens du er logget på, registreres besøget af vores onlinetilbud i din profil. De oplysninger, som registreres om dig, er anonyme for os, så de kan ikke tilbageføres til brugernes identitet. Dog gemmes og bearbejdes oplysningerne af Facebook, så det bliver muligt at skabe en forbindelse til den pågældende brugerprofil, og så Facebook kan bruge det til egne markedsanalyse- og reklameformål. Hvis vi overfører oplysninger til afstemningsformål til Facebook, krypteres disse lokalt i browseren og sendes først derefter til Facebook via en sikker https-forbindelse. Det sker kun til det formål at skabe en afstemning med de oplysninger, som ligeledes er blevet krypteret af Facebook. Bearbejdningen af oplysningerne fra Facebooks side foretages inden for rammerne af Facebooks datapolitik. Tilsvarende generelle oplysninger til visning af Facebook-Ads finder man i Facebooks datapolitik: https://www.facebook.com/policy.php. Særlige informationer og detaljer om Facebook-pixlen og dens funktionsmåde får du i Facebooks hjælpeområde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Du kan afvise registreringen fra Facebook-pixlen og brugen af dine oplysninger til visning af Facebook-Ads. For at indstille, hvilke typer af reklameannoncer du får vist på Facebook, kan du indlæse den side, som Facebook har oprettet, og følge oplysningerne om indstillingerne af brugerbaserede reklamer: https://www.facebook.com/settings?tab=ads Indstillingerne foretages platformuafhængigt, dvs. de anvendes for alle enheder som f.eks. desktopcomputere og mobile enheder. For at forhindre registreringen af dine oplysninger ved hjælp af Facebook-pixlen på vores webside skal du deaktivere følgende valg: button Oplysning: Hvis du klikker på linket, gemmes der en „opt-out“-cookie på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen. Desuden gælder dette opt-out kun i den browser, du anvender, og kun på vores webdomæne, hvor der blev klikket på linket. Google Adwords
Vi bruger Google AdWords Remarketing (fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) til at reklamere for vores tjenesteydelser på hele nettet. Vi bruger dem også til markedsføring af emner, der er relevante for dig. Ved at placere en cookie på din browserenhed kan Google AdWords Remarketing vise reklamer, der er skræddersyet til dig baseret på de dele af vores hjemmeside, som du går ind på. Denne cookie kan ikke identificere dig eller give adgang til din computer. I stedet bekræfter cookien, at du er gået ind på en side, hvilket resulterer i placering af reklamer, der har at gøre med sidens emne.
Hvis du ikke ønsker at indgå i sporing, kan du gøre indsigelse mod brugen ved at ændre indstillingen af din browsersoftware for at forhindre indsættelse af cookies (deaktiveringsmulighed). Hvis du gør dette, bliver du ikke medtaget i statistikken over sporing af viderestilling. Du kan se yderligere information samt Googles beskyttelse af personlige oplysninger på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/og: http://www.google.de/policies/privacy/.
 
Google-Analytics
Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics bruger forskellige teknikker, herunder de såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugere bruger hjemmesiden. De oplysninger, som Google Analytics får om din brug af hjemmesiden, bliver overført til og lagret af Google på servere, som kan være i drift uden for EU's medlemsstater samt uden for stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis IP-anonymisering i Google Analytics' sporingskode for denne hjemmeside aktiveres, anonymiserer Google din IP-adresse før overførsel. Denne hjemmeside bruger en Google Analytics-sporingskode, hvortil operatøren "gat._anonymizelp();" tilføjes for at muliggøre anonymiseret indsamling af IP adresser (såkaldt IP-maskering). Google bruger disse oplysninger på vegne af hjemmesidens operatør med det formål at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter over aktivitet på hjemmesiden og for at levere andre tjenesteydelser i forbindelse med hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Google Analytics associerer ikke din IP-adresse med andre data, som Google besidder. Du kan afvise brugen af Google-cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk, hvis du gør dette, kan du måske ikke udnytte den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Du kan forhindre, at Google indsamler og bruger data, der vedrører din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) ved at downloade og installere et browser plug-in, som du kan hente på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Du kan se yderligere information om vilkårene og betingelserne for brug samt databeskyttelse på: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html/.
 
Google Tag Manager
Vi bruger Google Tag Manager (GTM) til sporing og analyseformål. JavaScript-kode fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) er indlæst på vores hjemmeside. GTM indsamler ikke personlige oplysninger. For helt at forhindre eksekvering af Googles JavaScript-kode kan du installere en JavaScript-blokering (fx www.noscript.net). Du kan se flere oplysninger på: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 
Income Access
Vi bruger sporingstags fra Income Access (2020 University, Suite 1320, Montreal QC H3A 2A5, Canada) til at måle og analysere effektiviteten af associerede netværk. Cookies bruges til at hjælpe os med at spore internetbrugeres aktivitet, der stammer fra en associeret virksomheds hjemmeside eller e-mail. Cookies afslører ikke forsætligt oplysninger, der kan identificere en person, til Affiliate Programme eller til os om internetbrugere. Disse data behandles på sådan en måde, at dataene ikke længere kan henføres til den registrerede, uden at der leveres yderligere information.
Se flere oplysninger på: https://www.incomeaccess.com/privacy_policy.asp.
 
Optimove
Vores hjemmesider bruger Optimove-sporing (Mobius Solutions, Ltd. på 18 Ben Avigdor St., P.O. Box 57048, Tel Aviv 61570 Israel) med det formål at bruge Optimove Relationship Marketing Hub til at automatisere udførelsen af stærkt personligt tilpassede kundemeddelelser og for at have en effektiv måde til at indberette data fra vores hjemmesider og udløse kampagner i overensstemmelse dermed. De indsamlede data er pseudonymiserede og omfatter User ID, PageURL og PageTitle. Data kombineres ikke med andre data, som gør Optimove i stand til at identificere kunder personligt. Se flere oplysninger på https://www.optimove.com/privacy-policy.

Salesforce.com
 
Tjenesten fra salesforce.com (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland; „Salesforce“), udgør et audience studio (DMP). Den benytter cookies, web beacons eller lignende teknologier. Dataindsamlingen sker vha. en cookie-ID, der gemmes som pseudonym. Dette pseudonym tilknyttes til oplysninger om brugerens aktiviteter på vores websider, tjenester samt programmer. Disse data afspejler brugerens interaktion med webstedet med henblik på at kunne vurdere, hvilken reklame, som muligvis interesserer brugeren mest. En personlig identifikation af brugeren er pga. en udført aggregering af datasættene udelukket. For at sikre funktionaliteten, gemmes IP-adresser midlertidigt og afkortes inden enhver behandling. En lagring eller behandling af uforkortede IP-adresser sker ikke. De cookies, som Salesforce gemmer, slettes senest efter 180 dage. Salesforce har godt nok en afdeling i Tyskland, men deres hovedsæde er i USA. Det kan derfor ikke udelukkes, at de ovennævnte data bliver overført til USA. Salesforce er bl.a. certificeret iht. EU-US Privacy Shield og garanterer, at dine data også er underlagt et passende databeskyttelsesniveau i USA. Du kan få mere information om certificeringen ved at klikke på følgende link: https://www.privacyshield.gov . Du kan få mere information om databeskyttelse hos Salesforce her: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp. Mere information om GDPR finder du på https://www.salesforce.com/de/campaign/gdpr/
For deaktivering af Salesforce, så klik på det følgende link for at gemme en opt-out-cookie: salesforce.com deaktivieren
 

3. Berørtes rettigheder

Udover retten til information har kunden også ret til berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet i forhold til hans eller hendes personlige data. Kunden har kun ret til sletning, såfremt CASHPOINT ikke har legitime interesser og ikke har lovbestemte krav til opbevaring. Derudover har kunden mulighed for at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden.
 

4. Kontakt

Cashpoint (Malta) Ltd.
Adresse: Salvu Psaila Street 172, Birkirkara BKR 9077, Malta
E-Mail: privacy@cashpoint.dk
 
Version 2.1
Seneste opdatering: 04.10.2018